Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Ο ΧΩΡΙΑΤΗΣ (Η ΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ)

Μητροπολίτης Λάρισας από τα μέσα του 1264 μέχρι τις αρχές του 1273. Συμμετείχε στη σύνοδο που συνεκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1264 από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο (1259-1282) με σκοπό την καθαίρεση του οικουμενικού πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού (μέσα του 13ου αι.). Κατά τον Δ. Ζ. Σοφιανό ταυτίζεται με τον λόγιο μητροπολίτη της Λάρισας Θωμά Γοριανίτη, με προτροπή του οποίου διασκευάστηκε ο βίος του Αγίου Αχιλλίου (†350). Ο ίδιος, επίσης, συνέταξε επίγραμμα αφιερωμένο στον Μανουήλ Ολόβωλο (13ος -14ος αι.).