Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά

                                      ΤΕΛΕΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 19:00

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 18:00

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ: 17:00

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 18:30

 

ΜΑΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 19:00