Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος (κατά κόσμον Παναγιώτης) Νικολόπουλος τοῦ Χρήστου καί τῆς Μαρίας, γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1971. Ἀποφοίτησε ἀπό τή Νομική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθώς καί ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ ἰδἰου Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στό Πανεπιστήμιο τοῦ Groningen Ὁλλανδίας μέ εἰδίκευση στήν Ἱστορίαν τοῦ Δικαίου (Βυζαντινο- ρωμαϊκόν Δίκαιον). Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλική, τή Γερμανική, τήν Ὁλλανδική καί τήν Τουρκική Γλώσσα.

 

Ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία ὡς Ἔφεδρος Ἀξιωματικός στήν Πολεμική Ἀεροπορία.

 

Ἐργάσθηκε ὡς Δικηγόρος, παραιτούμενος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν λόγω κουρᾶς καί χειροτονίας.

 

Ἐκάρη Μοναχός τήν 7 Δεκεμβρίου 1997 στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης Φθιώτιδος ἀπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο. Διάκονος χειροτονήθηκε τήν 14 Δεκεμβρίου 1997 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως Ἀθηνῶν. Πρεσβύτερος χειροθετήθηκε στίς 6 Δεκεμβρίου 2000 ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, χειροθετηθείς αὐθημερόν εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Χειροθετήθηκε Πνευματικός τήν 5 Δεκεμβρίου 2002 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.

 

Ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκῆρυξ Ἐφημεριακῆς θέσεως στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετατεθείς στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καί Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κολοκυνθοῦς Ἀθηνῶν καί Ἐφημέριος καί Πρόεδρος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης Ἀθηνῶν.

 

Διηκόνησε στή Γραμματεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Κατέστη Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου αὐτῆς. Ὑπῆρξε Συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, μέχρι τοῦ διορισμοῦ του εἰς Β ́ Γραμματέα – Πρακτικογράφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος. Έν συνεχείᾳ προήχθη σέ Α ́ Γραμματέα – Πρακτικογράφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Χρημάτισε Γραμματεύς διαφόρων Εἰδικῶν Ἐπιτροπῶν, ὅπως Σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας, Σύνταξης Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Διακόνων κλπ.

 

Διετέλεσε:

α. Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

β. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

γ. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

δ. Ἐθελοντής Παραγωγός στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 

Συγγραφικό ἔργο:

 

1. Μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ Βιβλίου τοῦ Tom van Bochove, Χρονολογῶντας κι Ἐξακριβώνοντας.
2. Ὁ Διάλογος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μέ τούς Χίονες, μονογραφία.

3. Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ ἄγαμος Κληρικός, μονογραφία.
4. Περί των Ρασοφόρων Μοναχῶν, μονογραφία.
5. Αἱ Μητροπολιτικαί Ἐκλογαί τοῦ 1965, Συμβολή εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μονογραφία.
6. Προσκυνητάριον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος, (ἀνέκδοτον).
7. Συντάκτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ἔτους 2015 (ἀποστολικά ἀναγνώσματα).
8. Συντάκτης ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ἔτους 2016 (εὐαγγελικά ἀναγνώσματα).
9. Ἐπιστημονικά ἄρθρα καί μελέτας σέ νομικά καί θεολογικά περιοδικά.
10. Ποιμαντικά ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά.