Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΖΩΗ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

«Μνήσθητι Κύριε των δούλων Σου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών…»

 

 

 

Αρχιμ. κ. Νικόδημος Γαλιάτσος.

 

Αρχιμ. κ. Διονύσιος Παπαλέξης.

 

Αρχιμ. κ. Ραφαήλ Ευαγγέλου.