Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά
Πρόγραμμα Επισκέψεως Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κ. Κ. Μακαρίου Στη Ι. Μ. Λαρίσης Και Τυρνάβου (12-16 Mαΐου 2023)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Κ. Κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΗ Ι. Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (12-16 MΑΪ́ΟΥ 2023)

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μας Χριστιανοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ὅπως ἐνδεχομένως θὰ ἔχετε πληροφορηθεῖ, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς Λαρίσης Τυρνάβου, θὰ ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ ὑποδεχθεῖ καὶ νὰ φιλοξενήσει ἀπό τήν Παρασκευή 12 Μαΐου ἔως καί τήν Τρίτη 16 Μαΐου τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας, Ὑπέρτιμο καί Ἔξαρχο πάσης Ὠκεανίας, κ.κ. Μακάριο.

Ἀνάλογη αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς τιμῆς πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ δική μας ἀνταπόκριση καὶ ὑποδοχή πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Πρὸς ἐνημέρωση καὶ διευκόλυνσή σας, προκειμένου νά συμμετάσχετε στό ἱστορικό αὐτό γεγονός τῆς ἐλεύσεως του Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου, καταρτίσαμε καί  κυκλοφορούμε τὸ σχετικὸ πρόγραμμα:

Παρασκευή 12 Μαΐου

19.00 Πανηγυρικός Ἐσπερινός εἰς τήν παλαιάν Βασιλικήν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος καί θά ὁμιλήσῃ.  Λιτανευτική πομπή πρός τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἄνοιγμα τῆς Λάρκακος τῶν Ἱερῶν Λειψάνων.

 

Σάββατο 13 Μαΐου

10.00 Ἐπίσκεψις εἰς τήν Περιφέρειαν Θεσσαλίας. Ὑποδοχή ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Ἀγοραστοῦ, παρουσίᾳ τῆς Προέδρου τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου, τῶν Ἀντιπεριφερειαρχῶν καί τῶν Μελῶν τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου. Προσφώνησις Περιφερειάρχου – Ἀντιφώνησις Ἀρχιεπισκόπου.

11.15 Ἀναχώρησις ἀπό τήν Περιφέρειαν Θεσσαλίας διά τό Δημαρχεῖον.

11.30 Ἐπίσκεψις εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς πόλεως τῶν Λαρισαίων. Ὑποδοχή ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου Δημάρχου κ. Ἀποστόλου Καλογιάννη, τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τῶν Ἀντιδημάρχων καί τῶν Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Πανηγυρική Συνεδρία τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί Ἀνακήρυξις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου εἰς ἐπίτιμον Δημότην τῆς πόλεως τῶν Λαρισαίων. Προσφώνησις Δημάρχου – Ἀντιφώνησις Ἀρχιεπισκόπου.

 

Κυριακή 14 Μαΐου

7.45 Χοροστασία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, ὅστις καί θά κηρύξῃ τόν Θεῖον Λόγον καί συνιερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Ἱερωνύμου. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ παιδική χορωδία τοῦ ναοῦ θά ψάλλει καί θά τραγουδήσει πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐνῶ εἰς τόν προαύλιον χῶρον ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος «Ξένιοι Κρήτες» θά παρουσιάσει σύντομο χορευτικόν πρόγραμμα. Σύντομος χαιρετισμός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρός τούς Κρῆτας.

19.00 Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.

20:45 Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου εἰς τήν πόλιν τῶν Λαρισαίων.

 

Δευτέρα 15 Μαΐου

8.00 Πανηγυρικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Μακαρίου, ὅστις καί θά ἐκφωνήσῃ τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας.

 

Τρίτη 16 Μαΐου

09.00 Ἄφιξις εἰς τό Ἀρχηγεῖον Τακτικῆς Ἀεροπορίας. Ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ὑπό τοῦ Ἐνδοξωτάτου Ἀρχηγοῦ Τακτικῆς Ἀεροπορίας κ. Γεωργίου Φασοῦλα. Παρουσίασις τῶν Ἀνωτάτων Ἀξιωματικῶν καί ἐνημέρωσις διά τό Ἀρχηγεῖον. Προσφώνησις Ἀρχηγοῦ – Ἀντιφώνησις Ἀρχιεπισκόπου.

10.45 Μετάβασις εἰς τήν 110 Πτέρυγα Μάχης καί ἐπίδειξις τῶν ἀεροσκαφῶν.

11.45 Ἀναχώρησις ἀπό τήν 110 Πτέρυγα Μάχης διά τήν 1ην Στρατιάν.

12.00 Ἐπίσκεψις εἰς τήν 1ην Στρατιάν Λαρίσης. Ὑποδοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ὑπό τοῦ Ἐνδοξωτάτου Διοικητοῦ της 1ης Στρατιᾶς κ. Ἰωάννου Τσιόπλου καί ἐνημέρωσις διά τήν 1ην Στρατιάν. Προσφώνησις Διοικητοῦ – Ἀντιφώνησις Ἀρχιεπισκόπου.