Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά
«Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ, ἵνα ἐμοί πηγάσης τήν ἄφεσιν…»

«ἘΣΤΑΥΡΩΘΗΣ ΔΙ᾽ ἘΜΕ, ἽΝΑ ἘΜΟΙ ΠΗΓΑΣΗΣ ΤΗΝ ἌΦΕΣΙΝ…»