Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά

Η ενορία μας στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος και της οφειλετικής μέριμνας της για όλους τους νέους έχει αναπτύξει ιδιαίτερη πρόνοια για όσα παιδιά και νέους διακονούν στο Ιερό Βήμα και το Αναλόγιο, ως Ιερόπαιδες και Αναγνώστες, και ενδεχομένως έχουν κλίση προς την Ιερωσύνη. 

 

Κύριος σκοπός της προσπάθειας είναι η πνευματική ενίσχυση και ωφέλεια μέσα από την εν Χριστώ συναναστροφή και τη γνωριμία με τα ουσιώδη της πίστης μας.